تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - چاپ سومین مقاله با ایندکس ISI
X

چاپ سومین مقاله با ایندکس ISIخد رو شکر می کنم که سومین مقاله اینجانب  ( با همکاری تیم سه نفره ) با عنوان :

The Analysis of Stock Dividends Role and its Effect on Expanding Ownership in 
Accepted Companies in Stock Exchange of Tehran
در ژورنال :
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
با ایندکس ISI به چاپ رسید.
  • جمعه بیست و هشتم بهمنماه سال 1390
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مقالات تخصصی-

مشاهده