تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - امتحان میان ترم سازمانهای پیچیده
X

امتحان میان ترم سازمانهای پیچیده

با سلام
امتحان میان ترم سازمانهای پیچیده که قرار بود روز 26 ام برگزار بشود به تاریخ 10 م ماه بهمن موکول شد.
  • شنبه نوزدهم آذرماه سال 1390
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مشاهده