تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - مقاله ISI
X

مقاله ISI

یک مقاله پژوهشی که بنده هم عضو نویسندگان بودم، موفق به چاپ آن به عنوان ISI در یک ژورنال استرالیا شدیم، برای دوستام میزارم . امیدوارم که استفاده ای داشته باشه براتون.

عنوان مقاله:
An investigation into Effective Factors on Human resources productivity.
(Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran)
ژورنال:

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6): 760-764, 2011
ISSN 1991-8178برای دانلود کلیک کنید.

  • سه شنبه پانزدهم آذرماه سال 1390
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مقالات تخصصی-

مشاهده