تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - اطلاعیه
X

اطلاعیه

همکلاسیهای عزیز

امتحان پایان ترم درس آمار دکتر کاشفی: روز پنج شنبه مورخ 1389/10/16
و
کسانی که امتحان میان ترم مبانی سازمان را نداده اند: روز شنبه 1389/10/25 تاریخ امتحان توسط دکتر نمامیان مشخص شده است.  • سه شنبه چهاردهم دیماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

عمومی-

مشاهده