تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - بررسی نقش قابلیت یادگیری بازار در خلق محصولات نوآورانه
X

بررسی نقش قابلیت یادگیری بازار در خلق محصولات نوآورانه


غلامعلی منتظر ، نرجس ناصربخت

چکیده:
كسب مزیت رقابتی، از مباحث چالش برانگیز در دنیای رقابتی امروز است و محققان بسیاری این موضوع را مطالعه و بررسی كرده اند. نتیجه این تحقیق ها، بنیان سازمان های بازار راهبر را شكل داده است. سازمان های بازار راهبر، مشتری و بازار را مبنای كسب و كار خود قرار داده اند. صاحب نظران، شاخص ترین قابلیت متمایز این نوع سازمان ها را، قابلیت یادگیری بازار در نظر گرفته اند. از طرف دیگر، در منابع نظریه مبتنی بر منابع، كه فلسفه آن تاكید بر منابع و قابلیت های سازمان در جهت خلق مزیت رقابتی است، تحقیق و توسعه به عنوان قابلیت نوآورانه در نظر گرفته شده است. سازمان هایی كه بر قابلیت تحقیق و توسعه تاكید می ورزند، توانایی بالایی در خلق محصولات جدید دارند، بنابراین با توجه به اهمیت ایجاد محصولات جدید و نوآورانه در دنیای رقابتی امروز و ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت یادگیری بازار به عنوان قابلیت متمایز سازمان های بازار راهبر، در این مقاله، فرایند خلق محصولات جدید و نوآورانه بر مبنای قابلیت یادگیری بازار، تشریح شده و با تبیین اجزای این فرایند، اثر آن در خلق محصولات نوآورانه بررسی شده است.

برگرفته از فصلنامه دانش مدیریتبرای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.  • یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مقالات تخصصی-

مشاهده