تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - مقاله: برون سپاری روشی برای یادگیری سازمانی
X

مقاله: برون سپاری روشی برای یادگیری سازمانی

نویسنده مسئول: شادی ادیبی فرد
كارشناس ارشد مدیریت اجرایی- گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشكده اقتصاد و مدیریت 
چكیده:
هدف: هدف از این مقاله بررسی ظرفیت برونسپاری به منظور افزایش یادگیری سازمانی با استفاده از به كار گرفتنروش های نو است.

طرح/ روش/ رویكرد: در این مقاله 6 بررسی موردی درباره شركت‌هایی كه كلیه یا قسمتی از فعالیت‌های IT خود را برونسپاری كرده اند آورده شده است.

یافته‌ها: زمانی كه یك شركت یك فعالیت IT را برونسپاری می‌كند باید بتواند فراهم كننده نیازهای خود را بشناسد و نیازهای IT خود را به صورت شفاف بیان نماید. تبدیل دانش صنفی و تجربی (ناخودآگاه) به دانش مدون و شفاف به نحوی كه در طول فرآیند انتقال اطلاعات و تجربیات و همچنین ارتباط با شركت‌های برون سپرده ایجاد می‌كننند كه در طول زمان در این شركت‌ها نهادینه می‌شود.

اصالت/ ارزش: این تحقیق در زمینه ارتباط برونسپاری و یادگیری سازمانی حائز اهمیت است.

لغات كلیدی: برونسپاری، سازمان یادگیرندهبرای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.  • چهارشنبه سوم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مقالات تخصصی-

مشاهده