تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - مقاله بررسی ارتباط بین سبك شخصیت و اثربخشی مدیریت
X

مقاله بررسی ارتباط بین سبك شخصیت و اثربخشی مدیریت

عنوان کامل مقاله:
 بررسی ارتباط بین سبك شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی

منبع:
نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی پاییز و زمستان 1387; 1(1)

نویسندگان:
مقیمی سیدمحمد*,خنیفر حسین,عربی خوان مهلا
 
* دانشكده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:
«رویكرد موقعیتی» در رهبری بیانگر چندین فاکتور متعامل در فرایند اثربخشی مدیریت تاثیر گذار است از جمله: ویژگی ها و رفتارهای رهبران، زیردستان و موقعیتی که با آن در تعامل اند. در این تحقیق تمرکز ما روی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می باشد. امروزه در استخدام و به کار گیری منابع انسانی، مهم ویژگی های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می باشد. که در ماده 9 آیین نامه اصلاح نظام های مدیریتی و اداری تصریح شده است. از بین مدل های شخصیتی، چهار سبک حل مساله یونگ انتخاب شد که شامل عمل گرا، عقلانی، گروه دوست، و نوآور می باشد. شاخص های اثربخشی نیز بر اساس مولفه های کریتنر و کرینسکی می باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبك های شخصیت با اثربخشی مدیریت را مورد تایید قرار داد. در نتایج جانبی نیز دریافتیم که اثربخش ترین سبك شخصیت در مدیران ارشد، سبك شهودی - عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبك شهودی - منطقی (عمل گرا) است.
 
كلید واژه: شخصیت، سبك شخصیتی عمل گرا، سبك شخصیتی عقلانی، سبك شخصیتی گروه دوست، سبك شخصیتی نوآور، اثربخشی مدیریت

برای دانلود اینجا کلیک کنید.
  • دوشنبه یکم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

مقالات تخصصی-

مشاهده