تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - اسلاید مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان
X

اسلاید مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان

اسلاید درس مبانی سازمان و مدیریت دکتر نمامیان.
برای دانلود اینجا کلیک کنید.  • دوشنبه یکم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

اسلاید درسها-

مشاهده